Meranie penisu - aká je správna veľkosť?

Meranie penisu – aká je správna veľkosť?

Posledná aktuálizácia prebehla 10. mája 2022 by silviab

Ľudský penis svojou veľkosťou a šírkou variuje, či už medzi mužmi všeobecne, no jeho dĺžka sa mení aj v rámci konkrétneho muža, v závislosti od úrovne vzrušenia, častosti sexuálnej aktivity, časti dňa, teploty v miestnosti, stresu, únavy atď. Meranie penisu je jeden z aspektov mužského dospievanie, či fixácie ega. Či vás k túžbe po vedomí si šírky a dĺžky vedie zvedavosť alebo ju chcete prakticky využiť pri kupovaní kondómov, v článku nižšie sa pokúsime odpovedať na všetky vaše otázky ohľadom merania penisu.

Krátka história o dlhých penisoch

Na dĺžku penisu sa dá nahliadať aj cez optiku historických záznamov, kedy rôzne kultúry a civilizácie preferovali rôzne veľké vizuálne hodnoty. V prehistorických zobrazeniach mužov môžete vidieť najčastejšie prehnanú dĺžku vzpriameného penisu. Staroveký Egypt zase preháňal veľkosť genitálií, pričom obrovské penisy považoval za obscénne a snažil sa im vizuálne vyhnúť. Napriek tomu existujú výnimky v podobe boha Mina, ktorý sa takmer vždy zobrazoval s mohutnou erekciou.

Antika je špecifická v zobrazovaní mužov s malým penisom. Bol to ideál, ktorý môžeme pozorovať na klasických bielych gréckych sochách. Tento pohľad nám núti predstavy o Grékoch, ako o majiteľoch malých penisov, no historici tvrdia, že napriek umeleckému zobrazovaniu zakrpatených penisov, sa realita neodďaľovala od priemernej dĺžky zbytku Európy. Veľké penisy v gréckom umení sú vyhradené výhradne pre komicky groteskné postavy a boha plodnosti – Priapusa. Tento boh bol pre svoju dĺžku penisu dokonca opustený svojou matkou – Afroditou a nechaný na pospas osudu v púšti. Naopak Rimania boli uchvátení veľkými penismi, o čom svedčia druhy ospevovaných sôch a popularita Priapusa.

Z Číny sa do dnešných dní uchovala legenda a mužovi, ktorý mal štyridsaťpäť centimetrový penis, na ktorý mu museli poddaný hľadať vhodné ženy.  Tradičné japonské erotické maľby zase zvyčajne ukazujú genitálie ako prehnane veľké. Najstaršie rozdelenie mužov podľa dĺžky penisu sa uchovalo zo známeho indického diela sexu – Kámasútra. Delenie je nasledovné:

 • veľkosť „zajaca“ (vzpriamený 5–7 cm)
 • veľkosť „býka“ ( 10–15 cm)
 • veľkosť „koňa“ (18–20 cm)

V knihe sú spomenuté aj veľkosti ženských vagín a zmyslom tohto delenia je odporúčanie zosúladenia veľkosti penisu s veľkosťou vagíny tak, aby sa k sebe čo najviac hodnotovo približovali. Zaujímavosťou je, že ak by ste si chceli zväčšiť penis podľa Kámasútri, mali by ste použiť osie žihadlá.

Túto malú cestu históriou môžeme ukončiť pohľadom na maľby stredovekých šľachticov a kráľov, z ktorých historici usudzujú, že vypuknutý penis, čiastočne vytŕčajúci z pod oblečenia, bol považovaný za znak mužnosti a plodnosti.

Vplyvy, ktoré modelujú veľkosť penisu

Biologické vplyvy

Veľkosť penisu pozitívne koreluje so zvyšujúcou sa hladinou testosterónu počas puberty. Po puberte však testosterón nemá takmer žiaden vplyv na jeho veľkosť. Z genetického hľadiska môžeme dĺžku penisu pripisovať génu AR, nachádzajúcom sa na chromozóme X alebo génu SRY na chromozóme Y. Ďalej tu môže hrať biologickú rolu nedostatok hypofýzového rastového hormónu alebo gonadotropínov, mierny stupeň necitlivosti na androgény, rôzne genetické syndrómy a variácie v určitých génoch homeoboxu.

Environmentálne faktory

Kultúra, strava a toxicita (vystavenie sa chemickým látkam), sú tak isto formujúce prvky veľkosti ľudských penisov. Endokrinné (vnútorné) narušenie v dôsledku chemickej toxikácie bolo spojené s deformáciou genitálií u oboch pohlaví. Chemické látky zo syntetických (napr. Pesticídy, antibakteriálne triklosany, plastifikátory pre plasty) aj prírodných (napr. Chemikálie nachádzajúce sa v oleji z čajovníkového oleja a levanduľového oleja) zdrojov, sú spájané s rôznymi stupňami narušenia endokrinného systému. Aj užívanie hormonálnej liečby alebo iných liekov na plodnosť u matiek budúcich chlapcov, môže mať za následok zmenšený penis. Dokonca, aj obriezka v mladom veku je faktor zmenšujúci dĺžku penisu.

Prieskum sexuológov ukázal, že mnoho mužov, ktorí verili, že ich penis nemá dostatočnú veľkosť, mali priemerne veľké penisy. Iná štúdia poukázala na fakt, že správne naučené meranie penisu je užitočný z hľadiska mužského seba-vnímania. Inými slovami, väčšina mužov má dojem, že ich penis nie je dostatočne veľký pre uspokojenie partnerky alebo v porovnaní s inými rovesníkmi. Ak by si vedeli správne odmerať svoje prirodzenie, väčšina by zistila, že majú priemernú až mierne nadpriemernú veľkosť. Tento fakt môže byť užitočný z hľadiska zdravého sebavedomia a adekvátnej seba-percepcie. V opačnom prípade sú muži lákaní nepravdivými reklamami na produkty, ktoré nemajú žiadny lekársky potvrdený efekt na dĺžku ich prirodzenia.

Priemerná veľkosť

Problematikou priemernej veľkosti penisu sa zaoberalo už mnoho štúdií, no všetky sa zhodli vo fakte, že pokiaľ si penis meria sám muž, má tendenciu veľkosť nadhodnocovať, zatiaľ čo je meraní zdravotníckym pracovníkom, výsledky sú v priemere menšie. Ak by sme mali spomenúť konkrétne čísla, priemerná veľkosť penisu v stave erekcie sa pohybuje v rozmedzí 12,9–15 cm. Väčšina štúdií sa pohybuje okolo hodnoty 13 cm. Priemerná hodnota obvodu penisu je zase 11,66 cm.

Niečo viac o priemernej dĺžke penisu

Správne meranie

Štatisticky významná korelácia medzi veľkosťou penisu a veľkosťou ostatných častí tela sa v žiadnom výskume nenašla. Tento fakt naráža na ľudové prirovnania dĺžky penisu k veľkosti dlaní, prstov, jazyka či končatín. Rast penisu je závislý na genetických ale aj enviromentálnych faktoroch, pričom penis menší ako 7 cm, bez výraznej deformácie, je označovaný ako mikropenis (trpí ním 0,6% mužov). Zdravý penis do svojej plnej dĺžky dorastá okolo sedemnásteho roku života muža. Na to, aby ste si mohli správne odmerať dĺžku penisu, mali by splniť nasledujúce kritéria:

Dĺžka penisu

 • Použite pravítko, alebo krajčírsky meter.
 • Ak chcete zistiť maximálnu dĺžku, merajte keď máte erekciu.
 • Je dôležité, aby ste nezačali s meraním tam, kde sa penis pripája k telu, ale je potrebné zatlačiť na tomto mieste čo naviac, až kým sa nedotknete lonovej kosti.
 • Merajte od tohto mesta až po špičku hrotu.

Obvod penisu

 • Pri meraní obvodu nepoužívame pravítka, ale najlepšie mäkký krajčírsky meter alebo kúsok šnúrky.
 • Správne merajte v spodnej časti alebo v strede hriadeľa penisu. Skrátka v najhrubšej možnej časti.
 • Kúsok šnúrky alebo meter jeden krát obkrútime okolo tejto časti. Číselná hodnota v bode stretu je prediktorom vašej hrúbky penisu, prípadne pri meraní so šnúrkou ju následne priložíme na pravítko, s označením bodom prekrytia.

Pre čo najobjektívnejšie získanie informácií odporúčame meranie penisu niekoľko krát zopakovať, v rôznych časových odstupoch a rôznych častiach dňa, a následne tieto hodnoty spriemerovať.

Výber kondómu

vyber kondomu

Kondóm, ktorý je príliš malý, môže byť nepríjemný a naopak – príliš voľný, sa môže predčasne zošuchnúť pri pohlavnom akte. Ak ste si istý svojou nameranou hodnotou dĺžky a šírky penisu, môžete ho porovnať s priemerom populácie. Ak sa mu budú hodnoty vašej šírky a dĺžky penisu blížiť, bude vám pasovať priemerný-bežný kondóm. Ak bude o niečo väčší, skúste si kúpiť kondóm s označením ako „large“ a ak bude o niečo menší, vyskúšajte „priliehavé / snug“ kondómy. Pokiaľ ide o kondómy, na veľkosti záleží: čím lepšie padne, tým lepšie vás ochráni pred sexuálne prenosnými infekciami alebo nechceným tehotenstvom.

Techniky, ktoré môžu zväčšiť penis

Pretože predlžovanie penisu je vyhľadávaná téma, svet ponúka viaceré možnosti, ktoré môžete vyskúšať na jej realizáciu. Pre poriadok si možnosti zväčšenia môžeme rozdeliť na dva typy: dočasné (realizované doplnkami, pomôckami a inými špecifickými opatreniami) a trvalé zväčšenie (chirurgický zákrok alebo pravidelné cvičenie). Najúčinnejším spôsobom zo všetkých je chirurgický zákrok, ktorý nevyžaduje námahu z vašej strany (okrem taj finančnej), ale nevýhodou je dlhá rekonvalescencia. Najzdravším, ale málo účinným spôsobom sú cviky. Tabletky a iné doplnky sú zase najrýchlejšou, ale reklamne nadhodnocovanou alternatívou.

Chirurgický zákrok (faloplastika)

Slúži nie len na zväčšenie penisu, ale aj na koreciu rôznych vád, či už generačných alebo vývinových, ktoré spôsobujú funkčné ale aj estetické problémy. Realizuje sa vložením tuku do tela penisu (liposukciou alebo lipofílingom) alebo kyselinou hyalurónovou, ktorá má za následok aj jeho zhrubnutie. Okrem transplantácie tuku sa využíva aj preseknutie šliach a odpojenie záchytných väzív od lonovej kosti – táto operácia je náročná na rekonvalescenciu a následné funkčné zdravie penisu, preto je v súčasnosti rozšírená najmä forma vložením tuku. Kto môže podstúpiť zákrok?

 • všetci zdraví muži, ktorí sú schopní sexuálneho života aj pred zákrokom
 • sú psychicky zdraví a ich rozhodnutiu predchádzala zrelá úvaha
 • majú minimálne 18 rokov
 • sú oboznámení s možnými rizikami operácie (možné komplikácie, opuchy, nezaručený výsledok, možná strata citlivosti, dlhá sexuálna abstinencia po zákroku, nedostatočná erekcia, možné problémy v sexuálnom živote a iné.)

Cviky na zväčšenie penisu

Aj penis je sval a jeho pravidelným precvičovaním si zlepšíte jeho prekrvenie, natiahnete svalstvo a  zlepšíte erekciu. Nevýhoda cvičenia je v jeho veľmi malom vizuálnom dopade a nutnosti jeho regulárneho opakovania. Nejedná sa teda o jednorazovú záležitosť, ale rovnako ako iné svalstvo na tele si vyžaduje čas a trpezlivosť. Pozitívom sú zdravotné benefity a prirodzený spôsob podporujúci disciplínu a vnútornú výdrž. Cvičenie nezlepšuje len vizuálnu veľkosť, ale aj rýchlejší nástup erekcie, zlepšenie stavu prostaty, pevnosť panvového dna a zlepšenie ejakulácie pri prílišnej vzrušivosti. Kto môže cvičenie praktikovať:

 • muži, ktorý majú problémy s erekciou
 • muži hľadajúci zdravé a prirodzené cesty pre zväčšenie penisu
 • muži s túžbou po lepšej kontrole ejakulátu a preventívnej inkontinencií

Príklady cvikov:

 • Jelqing (dojenie) – v polo-stoporenej pozícií si ukazovákom a palcom prechádzajte od koreňa k žaluďu.
 • Kegelove cviky – uvoľnite si telo a stiahnite sval, ktorým viete zadržať močenie. Po 10 sekundách uvoľnite a potom opakujte.
 • Naťahovanie – jednoduchým naťahovaním do maximálnej dĺžky po 30 sekúnd si rukou maximalizujte dĺžku. Pustite a opakujte.

Mechanické pomôcky na naťahovanie

Extendery sú špeciálne prístroje na naťahovanie penisu. Princíp ich fungovania mechanicky nahradzuje ťah rukou, ktorý sme opísali v cvikoch. Nasadia sa na penis a dlhodobo ho naťahujú pomocou kostry. Vákuové pumpy sa delia na suché a mokré. Vplyvom podtlaku sa penis vďaka nahromadenej krvi zdá výrazne väčší. Z dlhodobého hľadiska ich však neodporúčame používať. Mali by byť brané ako krátkodobá a situačná pomôcka. Erekčné krúžky rovnako zadržiavajú krv v penise a zároveň aj odďaľujú ejakuláciu. Nasádza sa na koreň penisu a používa sa 10 až 15 min. Návleky na penis sú poslednou kategóriou, ktorú môžete vyskúšať ako pomôcku. Vďaka výčnelkom a väčšiemu objemu je vhodný pre potešenie partnerky. Na nešťastie spôsobuje mierne znecitlivenie počas sexu. Odporúča sa používať v kombinácií s erekčným krúžkom.

Výživové doplnky a tabletky

V skratke farmakotická pomoc z vonka bez väčšej námahy. Väčšina produktov sa pýši nereálnymi číslami, preto vás hneď na začiatku varujeme, že tieto miery nie sú skutočné a reprezentujú len marketingové ťahy. Penis v skutočnosti nenarastie, ale tabletky a doplnky môžu mať za následok tvrdšiu erekciu, ktorá bude na prvý pohľad vyzerať väčšia. Tá je spôsobená lepším prekrvením toporových teliesok a zlepšenia stavu ciev v penise. Tu vám uvádzame konkrétne príklady niektorých z nich:

 • Xtrasize – zvyšuje prietok krvi a maximalizuje erekciu
 • Natural XL – v erekcií pridáva 1 cm do dĺžky
 • Virilys – zviditeľňuje zlepšenie erekcie
 • Enjoy Long – odďaľuje ejakuláciu, zlepšuje libido
 • Zarex Extralong – predlžuje sexuálny styk, zlepšuje kvalitu erekcie,  zlepšuje chuť k sexu
 • Prorecta – tvrdšia erekcia, podporuje libido, zvyšuje sexuálnu výdrž
 • Vitamix – zlepšuje erekciu, spevňuje penis, odďaľuje ejakuláciu
 • Primulus – zlepšuje libido a dodáva energiu aj počas bežného dňa

primulus krabička

Pýtate sa nás

ako zvýšiť hladinu testosteronu?

Aká je priemerná veľkosť penisu?

Problematikou priemernej veľkosti penisu sa zaoberalo už mnoho štúdií, no všetky sa zhodli vo fakte, že pokiaľ si penis meria sám muž, má tendenciu veľkosť nadhodnocovať, zatiaľ čo je meraní zdravotníckym pracovníkom, výsledky sú v priemere menšie. Ak by sme mali spomenúť konkrétne čísla, priemerná veľkosť penisu v stave erekcie sa pohybuje v rozmedzí 12,9–15 cm. Väčšina štúdií sa približuje k hodnote 13 cm.

Ako správne merať penis?

Dĺžka penisu by sa nemala odvodzovať od veľkosti dlaní, prstov, jazyka či končatín, ako tvrdia ľudové rady.

Čo použiť na meranie penisu?

Odpoveď na túto otázku závisí na hodnote, ktorú chcete merať. Ak ide o dĺžku, použite pravítko, meter, krajčírsky meter alebo aj mäkkú šnúrku. Najpresnejšie je však v tomto prípade pravítko. Pre meranie obvodu použite mäkké nástroje, ako napríklad krajčírsky meter alebo šnúrku, ktorú následne vystriete na pravítko. Najspoľahlivejší je krajčírsky meter.

Mám malý penis, ako si ho môžem zväčšiť?

Svet ponúka viaceré možnosti, ktoré môžete vyskúšať na zväčšenie penisu, či už do šírky alebo do dĺžky. Najúčinnejším spôsobom zo všetkých je chirurgický zákrok, ktorý nevyžaduje námahu z vašej strany (okrem taj finančnej), ale nevýhodou je dlhá rekonvalescencia. Najzdravším, ale málo účinným spôsobom sú cviky (Jelquing, Kegelove cviky, naťahovanie a iné). Tabletky a iné doplnky (extendery, erekčné krúžky, vákuové pumpy, návleky na penis) sú zase najrýchlejšou, ale reklamne nadhodnocovanou alternatívou.

Použité zdroje:

Každý hlas je cenný :)
Tags:

Zanechaj nám svoj názor